#

"nsnd việt anh" - Loạt nghệ sĩ bênh vực Trấn Thành trước ồn ào khóc lóc 'ăn vạ':Có cả 'cây đa cây đề' của màn ảnh Việt