#

"nsnd hồng vân" - Nhìn lại ồn ào ‘chửi’ khán giả, NSND Hồng Vân thẳng thắn đáp trả