#

"nông thúy hằng" - HH Nông Thúy Hằng vướng tin đồn, chính chủ phân trần ra sao?