"nhu cầu cao" - Kinh sợ nhu cầu sinh lý của chồng, mỗi khi không được là anh chửi mắng và nghi hoặc tôi có bồ

Kinh sợ nhu cầu sinh lý của chồng, mỗi khi không được là anh chửi mắng và nghi hoặc tôi có bồ

3 tháng trước
Thực sự đến hiện tại, tôi ngày càng sợ ngủ cùng chồng, sợ va chạm, cực kỳ sợ... Tuy nhiên, anh không hề quan tâm và chỉ chăm chăm giải tỏa nhu cầu của bản thân.