"nhật kim anh" - Nhật Kim Anh lần đầu đề cập đến đám cưới của TiTi, tiết lộ lý do không đến tham dự