#

"nhập viện" - Dàn sao Việt không khỏi lo lắng khi Pha Lê đăng đàn thông báo con gái nhập viện điều trị