#

"nhạc sĩ lam phương" - Việt Hương - Hoài Phương hoàn thành di nguyện của cố nhạc sĩ Lam Phương