"nhà thơ xuân quỳnh" - Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên được Google vinh danh, có bài thơ học sinh cấp 3 nào cũng biết

Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên được Google vinh danh, có bài thơ học sinh cấp 3 nào cũng biết

7 tháng trước
Đây là nữ văn sĩ nổi tiếng, có ảnh hưởng lớn trên thi đàn Việt Nam. Bà có nhiều bài thơ đi cùng năm tháng, trong đó có 1 bài vô cùng nổi tiếng với học sinh cấp 3.