#

"nhã phương mang bầu" - Phản ứng bất ngờ của Trường Giang khi Nhã Phương thông báo mang bầu,tiết lộ luôn giới tính con thứ 2