#

"nhã phương" - Con gái Trường Giang lần đầu sang Mỹ cùng ba, làm 1 hành động khiến ba sĩ tự hào