"nhà nguyên" - Vị vua Việt Nam duy nhất thiệt mạng vì tai nạn máy bay, là người có câu nói chấn động cả trăm năm