"nguyễn phương hằng" - Đàm Vĩnh Hưng nói thẳng về nghi vấn nhập viện né tránh kiện tụng: Người cùng tần số không ai hỏi vậy