#

"nguyễn phương điền" - Cha đẻ của bộ phim ‘Lưới trời’ báo tin tang sự, Hiếu Hiền, Minh Luân và loạt sao xót xa