#

"người làm trấn thành sợ hãi" - Các Bài viết về người làm trấn thành sợ hãi

Người phụ nữ quyền lực khiến Trấn Thành ‘im thin thít’, không dám hé nửa lời

Người phụ nữ quyền lực khiến Trấn Thành ‘im thin thít’, không dám hé nửa lời

(Techz.vn) Chỉ có duy nhất người phụ nữ này mới làm Trấn Thành “run sợ”, mỗi lần nói chuyện đều phải ngậm đắng nuốt cay.