"ngọc bích" - 1 người phụ nữ đeo viên ngọc lạ suốt 10 năm, kinh hãi khi nghe chuyên gia hé lộ nguồn gốc: Là vật của 'người âm'