#

"nghệ sĩ việt" - Dàn sao Việt có nguy cơ bị phạt nếu quảng cáo tâm linh sai sự thật