#

"nghệ sĩ trung thành" - CĐM rụng rời tay chân nhận tin 1 nghệ sĩ Việt qua đời vì Covid-19, đồng nghiệp đau đớn tiễn biệt