#

"nghệ sĩ lan hương" - NSND Lan Hương chia sẻ về vụ Hồng Đăng