#

"nghệ sĩ hồng tơ" - NS Hồng Tơ bật khóc, ăn năn và hối lỗi khi nhớ về lỗi lầm trong quá khứ