#

"nghệ sĩ đặng trần thụ" - Tin buồn: Nghệ sĩ Đặng Trần Thụ (phim Chủ Tịch Tỉnh) đột ngột qua đời, hưởng thọ 83 tuổi