"ngày tận thế" - Ngôi nhà vạn hoa này được thiết kế cho ngày tận thế, cấu trúc độc lạ thu hút khách du lịch