"NFC" - Vòng tay công có NFC của Microsoft: truyền tải thông điệp đến thế giới

Vòng tay công có NFC của Microsoft: truyền tải thông điệp đến thế giới

8 năm trước
(Techz.vn) Microsoft vừa thông báo về sự hợp tác của mình với Sequence để thiết kế 3 chiếc vòng tay có NFC và được bày bán trên website online của sequencecollection và Microsoft store với giá 45$