"nathan lee ồn ào" - Vừa tiết lộ tình hình tài chính 'khó khăn', Nathan Lee cực bất ổn khi đòi mượn xe số để... đu.a xe