"nam tống" - Việt Nam thuộc triều đại nào thời Thần Điêu Đại Hiệp? Nữ đế duy nhất vì sao 20 năm biến mất bí ẩn?

Việt Nam thuộc triều đại nào thời Thần Điêu Đại Hiệp? Nữ đế duy nhất vì sao 20 năm biến mất bí ẩn?

3 tháng trước
Bối cảnh của Thần Điêu Đại Hiệp được lấy từ triều đại nào của Trung Quốc? Việt Nam khi đó đang là thời nào có lẽ là câu hỏi khiến nhiều người vô cùng tò mò.