"nam em nhận giấy triệu tập" - Nam Em nhận giấy triệu tập, nghẹn ngào tạm biệt khán giả: 'Không biết bao lâu mới gặp lại'...

Nam Em nhận giấy triệu tập, nghẹn ngào tạm biệt khán giả: 'Không biết bao lâu mới gặp lại'...

3 tháng trước
Nam Em công khai giấy triệu tập từ cơ quan có thẩm quyền, nói lời tạm biệt với khán giả ngay trên sóng livestream.