#

"nam chính xuất sắc" - Trong khi vợ cũ bị chê, Song Joong Ki lại đạt giải ‘Nam chính xuất sắc’ được netizen chúc mừng