#

"mỹ tâm xin lỗi" - Điểm lại số lần Mỹ Tâm phải lên tiếng xin lỗi khi phát sinh các sự cố về đêm nhạc My Soul 1981