#

"mỹ tâm đàm vĩnh hưng" - Mới ly hôn vợ U70, Đàm Vĩnh Hưng đã sốt sắng gọi tên Mỹ Tâm trên livestream, thái độ lộ rõ tình cảm