#

"mối quan hệ của đàm vĩnh hưng và vợ cũ" - Ly hôn hơn nửa năm, vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng vẫn đầy cảm xúc khi nam ca sĩ làm 1 điều này