#

"mô tô nhập khẩu" - Honda sắp nhập khẩu xe PKL để bán chính hãng tại VN giống Yamaha?