#

"mitsubishi power" - MHI và Indonesia Power cùng hợp tác nghiên cứu quá trình đồng đốt hydro, sinh khối và amoniac

  • Mitsubishi Power hoàn thành nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp 2.650
    Mitsubishi Power hoàn thành nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp 2.650

    (Techz.vn) Mitsubishi Power, thương hiệu giải pháp năng lượng của Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) đã bắt đầu vận hành tổ máy M701JAC thứ tư và cuối cùng tại một nhà máy điện chạy bằng khí đốt tự nhiên có quy mô cực lớn ở tỉnh Chonburi, Thái Lan, vào ngày 1 tháng 10 năm 2022. Nhà máy này thuộc sở hữu của liên doanh Gulf Energy Development PCL, một trong những nhà sản xuất điện độc lập lớn nhất ở Thái Lan, và Mitsui & Co., Ltd.