#

"Mitsubishi Pajero Sport" - Tin xe trưa 25/3: 'Kẻ thay thế’ Honda Vision về đại lý với giá 27 triệu đồng, trang bị gây ấn tượng