"miền nam" - Miền có diện tích khủng nhất Việt Nam: Rộng hơn cả Hàn Quốc, là nơi có tỉnh thành lớn nhất nước