#

"mfi" - iPhone 15 được khẳng định dùng sạc Type-C nhưng theo chuẩn MFi