"mẹ siêu nhân" - Nhà Lâm Minh - Decao bị cắt sóng khỏi chương trình Mẹ Siêu Nhân hậu ồn ào bạo lực gia đình

Nhà Lâm Minh - Decao bị cắt sóng khỏi chương trình Mẹ Siêu Nhân hậu ồn ào bạo lực gia đình

2 tháng trước
Sau livestream tố Decao và mẹ chồng bạo lực, Lâm Minh cùng Decao và con trai đã bị cắt sóng khỏi chương trình Mẹ Siêu Nhân,