#

"mc quyền linh" - Diện mạo khác lạ của Quyền Linh tại nước Mỹ, khiến ai cũng suýt không nhận ra!