#

"mc nguyễn cao kỳ duyên" - Ngỡ ngàng với thành tích của con gái MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên: Thừa hưởng tài năng của mẹ