#

"mạng 6g" - Huawei muốn dẫn đầu trong nền tảng công nghệ 6G