#

"make in viet nam" - Các Bài viết về make in viet nam

Khóa Việt - Tiệp và Lumi ký kết hợp tác Nghiên cứu & Sản xuất Khóa thông minh 'Make in Việt Nam'

Khóa Việt - Tiệp và Lumi ký kết hợp tác Nghiên cứu & Sản xuất Khóa thông minh 'Make in Việt Nam'

(Techz.vn) Ngày 16/3/2021, Công ty Cổ phần Lumi Việt Nam chính thức ký kết hợp tác chiến lược cùng Công ty cổ phần khoá Việt - Tiệp trong công tác nghiên cứu và sản xuất Khóa thông minh “Make in Việt Nam”