#

"MacBook Air 15 inch" - Macbook Air 15 inch bắt đầu bán ra, pin 18 tiếng, dễ bùng nổ doanh số lên ngôi 'vua laptop 15 inch'