#

"mac mini" - Mac Mini 256GB và MacBook Pro 512GB mới có tốc độ SSD chậm hơn so với thế hệ trước