"mã siêu" - Bí mật về hậu duệ của Mã Siêu trong Tam Quốc: Là gia tộc nổi tiếng, được phong anh hùng dân tộc

Bí mật về hậu duệ của Mã Siêu trong Tam Quốc: Là gia tộc nổi tiếng, được phong anh hùng dân tộc

3 tháng trước
Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa kể lại, gia tộc của Mã Siêu đã bị tru di tam tộc. Nhưng thực tế có 1 hậu duệ của vị mãnh tướng đã trốn thoát được. Nhờ đó mà nòi giống của Mã Siêu đến nay vẫn còn tồn tại.