#

"lý nhã kỳ là nữ chính người ấy là ai" - Khán giả xúc động rơi nước mắt khi thấy Lý Nhã Kỳ ngồi ghế nữ chính tập đặc biệt của Người ấy là ai