#

"lưu hương giang hồ hoài anh lục đục" - Phản ứng của Hồ Hoài Anh trên mạng xã hội