#

"lùm xùm tây ban nha" - Phản ứng của Hồng Đăng khi Giám đốc Nhà Hát Kịch quyết định chưa kỷ luật