"loài vật quý hiếm" - Loài động vật nào có IQ đỉnh cao, tự đào giếng để lấy nước?