"loài vật" - Lý do đơn giản khiến loài người không sợ khi thấy xác động vật, nhưng ớn lạnh vì xác đồng loại