"loài côn trùng bay lớn nhất thế giới" - Loài côn trùng bay lớn nhất thế giới, có thể nâng vật nặng gấp hàng trăm lần trọng lượng của chúng

Loài côn trùng bay lớn nhất thế giới, có thể nâng vật nặng gấp hàng trăm lần trọng lượng của chúng

7 tháng trước
Bọ Hercules có thể dài tới gần 18cm và là một trong những loài côn trùng bay lớn nhất trên Trái đất.