"loài chuột tự vẫn" - Bí ẩn loài chuột ‘tự vẫn tập thể’, theo nhau nhảy xuống biển: Lý do đằng sau gây xót xa!

Bí ẩn loài chuột ‘tự vẫn tập thể’, theo nhau nhảy xuống biển: Lý do đằng sau gây xót xa!

4 tháng trước
Có một loài chuột đặc biệt sống ở Scandinavia có hành vi kỳ lạ khi theo nhau nhảy xuống biển để tự ‘kết liễu’ đời mình!