"linh kiện in 3d" - Apple Watch Ultra 2 sẽ là đồng hồ thông minh đầu tiên sử dụng linh kiện in 3D

Apple Watch Ultra 2 sẽ là đồng hồ thông minh đầu tiên sử dụng linh kiện in 3D

12 tháng trước
Apple Watch Ultra 2 sẽ có các bộ phận in 3D, ra mắt vào cuối năm nay, tạo nên cuộc cách mạng trong việc sản xuất đồng hồ thông minh.